Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

  1. Bent u bekend met het feit dat er vanaf de Dr. Lelykade met enige regelmaat auto’s verdwijnen in de Scheveningse haven, veelal omdat automobilisten de handrem vergeten te gebruiken (1)?
  2. Heeft u de bereidheid om bezoekers van de haven er met waarschuwingsborden op te wijzen dat zij hun handrem gebruiken om te voorkomen dat hun auto een duik in de haven neemt? Zo ja, hoe gaat u e.e.a. uitrollen, zeker ook omdat dit de inzet van de brandweer / duikteams zal doen afnemen? Zo neen, waarom niet?

(1) http://hartvanscheveningen.nl/2017/02/21/opnieuw-auto-scheveningse-haven/

Richard de Mos