– Is het college bekend met Nationale Buitenspeeldag?

– Zo ja, welke activiteiten zijn er vanuit de gemeente genomen om invulling aan deze dag te geven?

– Is het college bekend met de werking van de LER (Leefbaarheids Effecten Rapporage)?

– Is het college het met Hart voor Den Haag eens dat er in verschillende wijken in Den Haag een tekort aan speelplaatsen voor kinderen is?

– Kan het college aangeven welke wijken dit betreft en hoe groot deze tekorten zijn?

– Kan het college aangeven wat het hieraan gaat doen en op welke termijn?

– Kan het college aangeven hoe de staat van onderhoud van de buitenspeelplaatsen is?

Carlos Martinez van Andel
Hart voor Den Haag