Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid William de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.


De fractie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos krijgt de laatste tijd veel meldingen uit de Vruchtenbuurt met klachten over puienzeikers. Dat zijn honden die plassen tegen afdekhoezen voor motoren, opslag voor de scootmobiel, tegen kinderfietsen of in portieken. Ook krijgen we veel klachten dat er de laatste tijd weer veel poep op straat ligt.

1) Is het college het ermee eens dat puienzeikers en overlast door hondenpoep aangepakt moet worden? Zo neen, waarom niet?

2) Hoe wil het college de overlast van puienzeikers aanpakken?

In heel Den Haag is het verplicht hondenpoep op te ruimen, dus ook in de Vruchtenbuurt. De hondenbezitters zijn altijd verplicht om een zakje, schepje of ander opruimmiddel bij zich te hebben. De uitwerpselen kunnen daarna weggegooid worden in een afvalbak. Maar wat moet je als hondenbezitter doen als er geen afvalbak in de buurt te bekennen is?

3) Is het college het ermee eens, dat voldoende afvalbakken helpt overlast vanwege hondenpoep tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

De gemeente heeft het meldpunt ‘Hondenpoep melden’ opgezet. Dit meldpunt wordt ook gebruikt om handhaving goed en gericht in te zetten.

4) Kan het college inzicht geven in het aantal meldingen dat hierop binnenkomt per wijk? Zo nee, waarom niet?

In de Perenstraat zijn flyers rond lantaarnpalen gebonden waarop staat ‘De Perenstraat is geen honden wc. Dus neem gewoon lekker zakjes mee!’.

5) Wat vindt het college van het idee om in wijken waar veel overlast door hondenpoep wordt ervaren, naast meer handhaving de hondenbezitters er ook op te attenderen dat hondenpoep opgeruimd moet worden?

William de Blok

Hart voor Den Haag/Groep de Mos