29 maart 2022 Beantwoording Schriftelijke vragen Tijdelijke voetbalkooi Duindorp
Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid René Oudshoorn (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Is het college bereid nu de juridische bezwaarprocedures worden verlengd om uit te kijken naar een andere locatie voor de voetbalkooi op de Houtrustweg, zo nee, waarom niet?

2) Duindorp heeft genoeg duinzoom, ziet het college een mogelijkheid ergens in deze duinzoom een plek te vinden waar de overlast van de kooi beperkt blijft?

3) Is het college anders bereid de voetbalkooi tijdelijk elders in Duindorp aan te leggen zolang de juridische bezwaarprocedure loopt? Zo nee, waarom niet?

René Oudshoorn
Hart voor Den Haag/Groep de Mos