25 mei 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen toegevoegde waarde van de inzet van een mobiliteitsteam

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Naar aanleiding van het artikel in het *AD waarin wordt aangegeven dat een nieuw team, een mobiliteitsteam, zoveel mogelijk werkeloosheid moet voorkomen, heeft raadslid Janice Roopram onderstaande vragen opgesteld.

1. Kan het college aangeven wat de concrete toegevoegde waarde is van de inzet van een mobiliteitsteam? Zo nee, waarom niet? (1) 

2. Hoeveel fte’s worden ingezet en wat gebeurt er met de huidige accountmanagers, die al bezig zouden moeten zijn om mensen om te scholen en aan een baan te helpen? Dit is toch de core-business van WSP?

3. Welke kennis en expertise heeft het mobiliteitsteam dat WSP momenteel niet heeft?

4. Waaruit blijkt de dat de werkwijze van het mobiliteitsteam effectiever en sneller is dan de huidige aanpak van WSP? Wat gaat er dan niet goed bij de huidige aanpak van WSP? 

5. “Concrete doelen, uitgedrukt in cijfers, zijn niet geformuleerd,” wordt er aangeven in het artikel van het AD. Dus er wordt geld en tijd geïnvesteerd, niet wetende wat het gaat opleveren? Kan het college aangeven waarom er dan aangegeven wordt dat middels een mobiliteitsteam efficiënter en sneller wordt gewerkt en wat zijn bijbehorende targets?

6. Kan het college aangeven waarmee de SPA’s zich nu mee bezighouden? Of zijn deze nu in verband met corona gesloten?

7. Werkgevers betrokken bij de werkakkoorden geven aan dat zij geen kandidaten geleverd te krijgen door de gemeente. Wat gebeurt er met nu met de afgesloten werkakkoorden?

8. Hoeveel mensen zijn geholpen aan een baan via Hallo Werk?

9. Wordt er een mobiliteitsteam ingezet voor chauffeurs en pakketbezorgers? Het is al maanden bekend dat bedrijven op zoek zijn naar meer personeel in de vervoerssector. Zijn de accountmanagers niet in staat geweest te leveren op dit punt en hoe wordt dit verbeterd?

10. Structurele samenwerking met uitzendbureaus wordt al gedaan, wat maakt het mobiliteitsteam anders?

11. Hoeveel mensen zijn er in de afgelopen jaren door WSP’s doorverwezen naar uitzendbureaus?

12. Kan het college aangeven wat voor kosten het met zich meebrengt om een mobiliteitsteam in te zetten? Zo nee, waarom niet? 

13. Worden er extra kosten gemaakt om de huidige aanvragen te vervullen? Zo ja, wat gaat het hele project kosten en opleveren?

(1) 

https://www.ad.nl/werk/nieuw-team-moet-werkloosheid-zoveel-mogelijk-voorkomen-alle-expertise-zit-onder-een-dak~adc47529/