Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Nino Davituliani (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1. Is het college bekend met de aanhoudende klachten van de bewoners en ondernemers betreffende de notoire overlast afkomstig van de shishalounge, gevestigd aan het Lorentzplein in Den Haag? (*)

2. Hoeveel van deze klachten van de (buurt)bewoners en ondernemers heeft u inmiddels ontvangen en hoeveel ervan zijn behandeld?

3. Is het college bekend met de geluidsoverlast, het te hard wegrijden van de auto’s en het intimiderende gedrag van de bezoekers van het café naar de vrouwelijke voorbijgangers toe? Zo ja, welke acties zijn er tot op heden door het stadsbestuur ondernomen om de notoire overlast te stoppen?

4. Heeft het college zicht op wat er binnen deze shihalounge afspeelt? Zo nee, waarom niet?

5. Zijn er aanwijzingen dat er in en rondom deze lounge in Laak criminele activiteiten plaatsvinden? Zo ja, op welke wijze is daartegen opgetreden?

6. Klopt het dat er op 21 juni jl. in de betreffende shishalounge een politie inval heeft plaatsgevonden, waarbij – zoals omwonende aangeven- ongeveer 50 personen binnen het café en 60 personen buiten het café zich hadden verzameld zonder inachtneming van 1,5 meter? Zijn er op de bewuste dag door de politie en/of handhaving corona boetes uitgedeeld? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college met Hart voor Den Haag/Groep de Mos van mening dat een dergelijke overlastgevende shishalounge geen toevoeging is voor de wijk?

8. Is het vergunningsplichtig stellen van de shishalounges door de gemeente inmiddels ook daadwerkelijk in het beleid vertaald? Zo ja, welke vruchten heeft het vergunningplichtig stellen van shishalounges tot nu toe afgeworpen?

10. Is de exploitatievergunning van de betreffende shishalounge inmiddels volgens de nieuwe vergunningseisen getoetst? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van de toetsing? Zo nee, waarom niet?

11. Bij ernstige incidenten geldt op basis van handhavingsbeleid voor horeca en alcoholverstrekkers voor alle horeca inrichtingen “one strike you’re out”.

12. Is er bij de betreffende shishalounge gedurende de exploitatieperiode sprake geweest van ernstige geweldsincidenten, aantreffen vuurwapen, drugshandel of aantreffen handelshoeveelheid drugs?  Zo ja, waarom is de gemeente niet overgegaan tot de permanente sluiting van de shishalounge?

 

(*) https://www.ad.nl/den-haag/sishalounge-zenzi-twee-weken-op-slot-na-schietpartij~a1d401cb/