12 december 2017 Beantwoording Schriftelijke vragen ondernemers Kijkduin

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

 

1) Kunt u duiden waarom niet volgens aangekondigd schema in het eerste kwartaal van 2017 is begonnen met de herontwikkeling van Kijkduin? Graag in uw beantwoording aangeven of de financiële positie van de ontwikkelaar voldoende is om de herontwikkeling van Kijkduin in zijn volledigheid te kunnen uitvoeren, met daarbij de garantie dat de bouw niet stil komt te liggen.

Er zijn op Kijkduin al een behoorlijk aantal ondernemers vertrokken en een aantal prominente ondernemers overweegt te vertrekken. Als één van de redenen wordt de slechte communicatie over de herontwikkeling opgegeven. Ondernemers weten niet of zij terug mogen komen en tegen welk huurtarief. Ook zijn er geen overgangs- en compensatieregelingen voor ondernemers voor tijdens de herontwikkeling.

2) Kunt u per ondernemer op Kijkduin de status aangeven; vertrek of blijven? En in het geval van blijven tegen welke voorwaarden? Kunt u ook aangeven welke overgangs- en compensatieregelingen zijn afgesproken met de ondernemers? Kunt u in uw beantwoording aangeven waarom er tal van ondernemers zijn die stellen nog steeds niets te hebben gehoord van de ontwikkelaars, laat staan dat er afspraken gemaakt zijn met de ontwikkelaars?

3) Hoe gaat u tijdens de herontwikkeling van Kijkduin zorgen dat de badplaats voor zowel bewoners als bezoekers toegankelijk blijft? Graag een gedetailleerd antwoord.

4) Welk deel van de te ontwikkelen huizen is reeds verkocht? Graag een gedetailleerd overzicht.
Er bestaan grote zorgen over de bouwhoogte, het ontnemen van het zicht op zee en bouwen voor leegstand doordat er teveel winkeloppervlakte wordt gecreëerd.

5) Met hoeveel m2 neemt de totale winkeloppervlakte toe en zijn deze winkels voorzien van ondernemers?

6) Hoe zit dit met de m2 voor horeca?

7) Kunt u ingaan op de zorgen t.a.v. de bouwhoogte, het ontnemen van het zicht op zee en het bouwen voor leegstand, waarbij in het laatste geval winkelcentrum New Babylon, met haar vele lege winkels, wordt gezien als een naderend angstbeeld voor Kijkduin? Graag een gedetailleerd antwoord.

8) Klopt het dat de al bestaande winkeliers heel andere tarieven betalen dan de winkeliers die in allerijl worden binnengehaald om leegstand te voorkomen; o.a. op het gebied van huur, bijdrage promotie activiteiten en gas, licht en water? Zo ja, is dit geen oneerlijke concurrentie? Graag een gedetailleerd antwoord.