Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Dubbelaar de volgende vragen:

 1. Kan het college aangeven waarom het wekelijks inzamelen van restafval nog niet is verwerkt in de huisvuilkalender?

 2. Is het college bekend met het unaniem aangenomen amendement ‘Wekelijks ophalen in de zomermaanden’? (RIS299591)

 3. Waarom hebben bewoners in Leidschenveen nog niks gehoord hebben over de zomerregeling?

 4. Kan het college uitleggen waarom het er op lijkt dat het stadsbestuur hier stilletjes mee wil stoppen?

 5. Kan het college aangeven op welke wijze de bewoners bij dit besluit betrokken zijn?

 6. Hoe zijn bewoners hierover geïnformeerd?

  In voorliggende jaren werd er een wijzigingsbesluit (1) genomen om het restafval wekelijks in te zamelen.
 7. Wanneer gaat dit wijzigingsbesluit huisvuilkalender 2024 alsnog genomen worden door het college?

 8. Wanneer gaat dit wijzigingsbesluit huisvuilkalender 2024 alsnog genomen worden door het college?

 9. Wat is er anders in Leidschenveen sinds eerdere schriftelijke vragen over dit onderwerp? (2)Arjen Dubbelaar
Hart voor Den Haag

(1) Wijzigingsbesluit huisvuilkalender 2023, https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/833168

(2) Schriftelijke vragen maart 2022 / Wekelijks restafval ophalen in zomermaanden, https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/4/Schriftelijke%20vragen/742437