Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Jelle Meinesz (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Mevrouw Vreeswijk woont aan de Van Boetzelaerlaan en heeft, vanwege haar handicap, een invalideparkeerplaats voor de deur gekregen. Echter, mevrouw heeft aan haar linkerheup en been problemen, waardoor in- en uitstappen voor haar levensgevaarlijk is. Gezien deze situatie stel ik u dan ook de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de verkeerssituatie bij de woning van mevrouw Ans Vreeswijk-Bernard aan de Van Boetzelaerlaan 71?

2. Is het college, net als wij, ook van mening dat het echt gevaarlijk is als fietsers of bromfietsers moeten uitwijken als mevrouw in- of uit haar autootje wil stappen?

3. Is het college, net als wij, ook van mening dat aan de overkant van de weg voldoende plaats is om wél een voor mevrouw veilige parkeerplaats te realiseren?

4. Vindt het college, net als wij, ook niet een beetje flauw dat mevrouw met allerlei verklaringen moet gaan komen om te bewijzen dat zij iets mankeert? Omdat mevrouw iets mankeert heeft zij een invalideparkeerplaats toegewezen gekregen, dus bewijs is toch al aanwezig?

5. Wil het college zo spoedig mogelijk zorgdragen voor de veilige invalideparkeerplaats aan de overkant van de straat en zo nee, waarom niet.

6. Vindt het college het, net als wij, niet een keer tijd worden dat er veel meer naar maatwerk wordt gekeken in plaats van stappen te nemen die niet voor iedereen van toepassing zijn?

Jelle Meinesz
Hart voor Den Haag/Groep de Mos