7 juli 2015 Beantwoording schriftelijke vragen Wijziging in de APV ter bescherming dierenwelzijn

 

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde stelt ondergetekende de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

  1. Bent u bekend met de berichtgeving over verwaarloosde duiven in Ypenburg (3) en verwaarloosde katten aan het Hoogveen (4)?
  2. Eerder stelde u wettelijk niet verantwoordelijk te zijn bij toezicht en handhaving op dierenwelzijn. Vindt u dat in een beschaafde stad dierenrechten ook hoog in het vaandel moeten staan?
  3. Het LID stelt dat door overlast dieren op te nemen in de APV, de gemeente sneller kan optreden tegen dierenverwaarlozing en -mishandeling, in samenwerking met de Dierenbescherming. Bent u het daarmee eens? Zo neen, waarom niet?
  4. Bent u bereid de APV, eventueel na overleg met het LID, aan te passen om dierenleed te voorkomen?

 

(1) AD 31 januari 2015

(2) Beantwoording van schriftelijke vragen dd 3 maart 2015 (RIS280683)

(3) Omroep West dd 4 juni 2015

http://www.omroepwest.nl/nieuws/04-06-2015/verwaarloosde-duiven-afgevoerd-bij-haagse-hobbyist-met-extreem-vieze-duiventillen

(4) Den Haag FM dd 5 juni 2015

http://denhaagfm.nl/2015/06/05/dierenpolitie-redt-verwaarloosde-katten-van-de-hitte-op-balkon/

 

 

Lex Kraft van Ermel

Groep de Mos / Ouderen Partij