24 maart 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen pak Bezuidenhout West aan

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Bezuidenhout West heeft het handhaafregime van Haagse hout, maar de problemen van het Centrum zo werd door enkele bewoners aangegeven. Gezien de ligging en problematiek in de buurt lijkt mij dit een terecht punt.

1) Klopt het dat Bezuidenhout West het handhaaf regime van Haagse Hout heeft en is dit momenteel afdoende?

2) Is het college het er mee eens dat de problemen in Bezuidenhout West eerder dan wel beter vergelijkbaar zijn met deze in het Centrum van de stad? Zo nee, waarom niet?

De prins Willem Alexanderweg bij de onderdoorgang onder het Prins Bernhardviaduct lijkt buiten elke project scope te vallen. Momenteel is het een rommelig gebied.

3) Binnen welk plan of projectgebied valt dit openbaar gebied?

4) Is het college het ermee eens, dat het een rommelig gebied is dat aangepakt moet worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en wanneer gaat dit gebied aangepakt worden?

Aangrenzend aan het busplatform is er een opslagplaats voor bouwmateriaal van het bus platform. De werkzaamheden aan het bus platform zijn reeds afgerond.

5) Klopt dit? Zo ja, waarom wordt er op deze locatie nog steeds ruimte gereserveerd voor bouwmateriaal?

6) Zijn er plannen voor de inrichting van deze ruimte op het moment dat het bouwmateriaal is afgevoerd? Zo nee, waarom niet?

Bewoners maken zich zorgen om de veiligheid in de spoorzone, tussen het Anna van Buerenplein en de Schenktunnel. Meer handhaving en (camera) toezicht zijn gewenst conform het Centrum regime (dus ook na 22:00).

7) Is het college het ermee eens, dat de veiligheid in hierboven genoemd gebied extra aandacht vraagt? Zo nee, waarom niet?

8) Wat gaat het college doen om de veiligheid in bovengenoemd gebied te verbeteren?

Het Schenkviaduct is slecht toegankelijk voor bijvoorbeeld een scootmobiel.

9) Is het college het ermee, eens dat de toegankelijkheid van het Schenkviaduct te wensen over laat? Zo nee, waarom niet?

Zo ja, wat gaat het college doen om de toegankelijkheid van het Schenkviaduct te verbeteren?

Evenwijdig aan de Schenkkade ligt een geluidswal. De geluidswal loopt echter niet helemaal door, waardoor er woningen op de Schenkkade uitkijken en het geluid ter hoogte van hun woning niet gedempt word.

10) Is het college op de hoogte van deze situatie?

11) Is het college het ermee eens, dat de geluidswal doorgetrokken zou moeten worden zodat de geluidswal het geluid reduceert voor alle achterliggende woningen? Zo nee, waarom niet?

Aan de Schenkweg (achter de timmerfabriek, vlakbij de daklozenopvang) ligt een binnentuin/ speeltuin van Haag wonen die unheimisch aandoet en verpauperd oogt. Aangrenzend hier aan ligt aan de achterzijde bij de timmerfabriek ook een groot grasveld.

12) Is het college bereid om samen met Haag Wonen deze binnentuin aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

13) Is het college op de hoogte van de ligging van een stuk grasveld achter de Timmerfabriek en is de gemeente eigenaar van dit grasveld?

14) Indien de gemeente eigenaar is van dit grasveld, is de gemeente dan bereid dit een kwaliteitsimpuls te geven en wellicht te betrekken bij de verbetering van de binnentuin zoals in vraag 12 benoemd? Zo nee, waarom niet?

William de Blok

Hart voor Den Haag