Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Martini (Hart voor Den Haag) vragen aan het college van B en W

1.         Is het college het met Hart voor Den Haag eens dat er rigoureuze maatregelen genomen moeten worden om de alsmaar toenemende afvalproblematiek in Laak aan te pakken. Langer wachten kan niet meer? Graag een toelichting. 

2.         Is het college bereid om met supermarkten uit Laak in gesprek te gaan om het mogelijk te maken de gele afvalzakken gratis (of betaald door de gemeente), aan de Lakers aan te bieden, zo nee waarom niet? 

3.         Is het college bereid om via de APV te regelen dat bij het ontbreken van ondergrondse containers in Laakkwartier, bewoners te verplichten dat zij de gele zakken gebruiken om hierdoor de afvaloverlast door meeuwen te beperken?  

4.         Is het college bereid om als pilot in Laak een vaste wekelijkse grofvuildag in te stellen zodat de bewoners een vast moment hebben waarop zij grofvuil kunnen aanbieden? Zo nee waarom niet? 

5.         Is het college bereid de Haagse Milieu Service ook verplicht de gele vuilniszakken te laten gebruiken? Zo nee, waarom niet?

6.         Is het college bereid om te onderzoeken of er andere gele zakken dan thans in gebruik aangeboden kunnen worden? Denk hierbij aan een sluitband en wellicht grotere zakken. 

Hart voor Den Haag

C.V. Martini