Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent bekend met het bericht ‘Sintintochten in regio op de tocht, maar hier komt goedheiligman wél (en deze regels gelden er)’ (1) 

2) Deelt het college de mening dat het ervoor moet zorgen dat iedereen naar de intocht van Sinterklaas moet kunnen komen om dit mooie volksfeest mee te maken, jong en oud, zwart en blank en gevaccineerd en ongevaccineerd? Zo ja, wilt u voor een QR-code-vrije intocht van de Goedheiligman zorgen op 13 november in de haven van Scheveningen? Graag een toelichting.
 
3) Bent u bekend met de ondemocratische subsidie-eis (geen subsidie als Zwarte Piet komt) richting de organisator van de intocht om Zwarte Piet te weren, hetgeen leidt tot een enorm tekort aan vrijwilligers? Zo ja, heeft u de bereidheid om óf de subsidie-aanvraag te verhogen zodat de organisator acteurs kan inhuren óf om de ridicule eis te laten vallen, zodat kindervriend Zwarte Piet toch van de partij kan zijn? 

(1) https://www.ad.nl/rotterdam/sintintochten-in-regio-op-de-tocht-maar-hier-komt-goedheiligman-wel-en-deze-regels-gelden-er~a409b840/