4 november Beantwoording schriftelijke vragen Regenboogzebrapad

in samenwerking met D66 en VVD

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Vorige maand werd in de gemeente Amsterdam, in navolging van enkele andere grote steden, unaniem een motie aangenomen om een gekleurd zebrapad aan te leggen.

1 Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht zou een voortrekkersrol moeten vervullen bij de acceptatie van en tolerantie jegens de LHBT-gemeenschap. De fracties van D66, VVD en Groep de Mos zijn van mening dat de aanleg van een regenboogzebrapad zal bijdragen aan de sociale acceptatie van LHBT.

 

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden Waanders (D66 Den Haag), Lakerveld (VVD) en Dubbelaar (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1. Bent u er van op de hoogte dat verschillende grote steden, zoals Utrecht, Tilburg, Leiden en Maastricht, inmiddels een regenboogzebrapad hebben?

2. Deelt u de mening van D66 Den Haag, VVD en Groep de Mos dat onze stad, de stad van vrede en recht waarin iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ook een regenboogzebrapad verdient? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid om een regenboogzebrapad aan te leggen in Den Haag? Zo nee, waarom niet?

4. Vindt het college het een sympathiek idee om een regenboogzebrapad aan te leggen, bijvoorbeeld in de buurt van COC Haaglanden of het Internationale Homomonument? Of vindt het college dat er andere geschiktere locaties zijn?

 

Hoogachtend,

Kim Waanders                                      Arjen Lakerveld                Arjen Dubbelaar

D66                                                         VVD                                    Groep de Mos / Ouderen Partij

 

1. AT5 Nieuw-West krijgt een regenboogzebrapad: http://www.at5.nl/artikelen/147187/nieuw-west-krijgt-regenboogzebrapad