Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid Coen Bom (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1. Is het college bekend met het artikel uit de Telegraaf (1) waarin staat dat een club uit Blerick is overgegaan tot een doordeweeks doucheverbod om kosten te drukken?

2. Is bij het college bekend of Haagse clubs soortgelijke problematiek hebben en de extreem toegenomen energieprijzen ook voor hen zeer problematisch zal worden?

3. Is het inzichtelijk hoeveel clubs hierdoor in onoverkomelijke problemen zullen gaan komen?

4. Is het college bereid om bij het Rijk aan te dringen om compensatie van de toegenomen energierekening als dit nodig blijkt?

5. Indien er al actie is ondernomen richting het Rijk, welke? 

(1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/265478753/doucheverbod-bij-voetbalclub-door-fors-gestegen-gasprijzen

Coen Bom
Hart voor Den Haag