26 juni 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen 4 en 5 mei niet vertroebelen door inclusiviteitsgekte

1. Is het college bekend met het artikel: “4 en 5 mei nog meer verbreed”*?

2. Hoe beoordeelt het college het bovengenoemde artikel? Graag een gemotiveerd antwoord.

3. Is het college met Hart voor Den Haag van mening dat de verschrikkingen van De Tweede Wereldoorlog nooit vergeten mogen worden? Is het college tevens met ons van mening dat de herdenking van de oorlogsslachtoffers en de bevrijding van ons land nooit op de achtergrond mogen raken? Zo ja, op welke manier(en) gaat het college zich inspannen om de verwatering van de herdenking van de slachtoffers van WW2 en de bevrijding tegen te gaan? Graag een toelichting.

4. Is het college bereid om namens Den Haag het signaal uit te zenden dat wij de nieuwe lijn van het Comité 4 en 5 mei niet accepteren en dat nieuwkomers door middel van goede inburgering kennis moeten nemen van de betekenis van 4 en 5 mei? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid om bij het Comité 4 en 5 mei erop aan te dringen om de focus op de oorlogsslachtoffers en Holocaust juist te vergroten? Zo nee, waarom niet?  

6. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat het onderwijs betere ondersteuning gaat krijgen bij lessen die spanningen oproepen in de klas, zoals bijvoorbeeld over de Holocaust, homoseksualiteit, de vrijheid van meningsuiting en burgerschap? Graag een toelichting, met daarbij een inventarisatie hoe binnen het Haagse onderwijs de status is van burgerschapsonderwijs alsmede een feitenrelaas over welke spanningen leraren ondervinden bij het geven van lessen over onderwerpen zoals de Holocaust, homoseksualiteit en de vrijheid van meningsuiting. 

7. Op voorspraak van Hart voor Den Haag is er een start gemaakt met excursies richting Auschwitz. Krijgen nu alle Haagse middelbare scholieren deze excursie aangeboden? Zo neen, wilt u bewerkstelligen dat dit gaat gebeuren? Graag een toelichting.

https://www.historischnieuwsblad.nl/4-en-5-mei-nog-meer-verbreed/