9 mei 2023 Beantwoording Schriftelijke vragen aanpak wrakschepen en slaappiraten

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid en Richard de Mos (Hart voor Den Haag) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Is het college bekend met het bericht over weesboten in Laak (1) en het feit dat ik het college in 2021 al opgeroepen heb om ein-de-lijk wat te doen aan de grote hoeveelheid weesboten die het Haagse water teisteren?

2) Is het college bekend met het feit dat er aan Haagse kades veel slecht onderhouden wrakschepen aangemeerd liggen?

3) Is het college, net als wij, van mening dat deze wrakschepen bij storm los kunnen raken, op drift slaan en zo grote schade kunnen toebrengen aan de woonboten? Zo ja, wat gaat het college aan deze situatie doen. Zo nee, waarop baseert het college dat?

Wat ons betreft is er maar één oplossing: het verwijderen van deze wrakschepen, zodat ze geen gevaar meer op kunnen leveren en niet langer het zicht bederven.

4) Is het college dit ook van mening en zo ja, heeft het college de bereidheid om te komen met een plan van aanpak tegen weesboten, waarbij u weesboten rigoureus gaat verwijderen? Graag een gedetailleerd antwoord, waarbij u ook ingaat op het aanpakken van eigenaren die hun boten en daarmee het Haagse water verwaarlozen.

Op deze wrakschepen wordt regelmatig geslapen door daklozen.

5) Is het college bekend met het feit dat dakloze mensen regelmatig deze wrakschepen als slaapplaats gebruiken?

6) Is het college net als Hart voor Den Haag van mening dat dit niet wenselijk en bovendien erg gevaarlijk is? Laten we nog even denken aan de twee Poolse mensen die in Laak om het leven gekomen zijn. Zo ja, heeft het college de bereidheid om ook met een plan van aanpak te komen tegen slaappiraten? Graag een gedetailleerd antwoord, waarbij u ook het terug begeleiden naar het land van herkomst van dakloze MOE-landers betrekt.

8) Is het college bekend met het feit dat de stoepen/kades langs de wrakschepen vaak bezaaid liggen met zowel menselijke- als dierenontlasting en andersoortig afval dat de kades een desolate aanblik geeft? Zo ja, hoe gaat het college dat verbeteren?

9) Deelt het college de mening dat het Haagse water, zeker in Laak, Rustenburg/Oostbroek, veel beter benut zou kunnen worden? Zo ja, welke kansen ziet het college? Graag een gedetailleerd antwoord.

(1) https://www.ad.nl/den-haag/en-weer-brandt-er-een-boot-af-in-laak-mensen-slapen-erop-het-is-niet-veilig~a7e5ca45/