14 april 2015: Beantwoording Schriftelijke Vragen “Onderzoek naar Rotterdamse oplossing constuctiefouten galerijflats”

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Dubbelaar (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

6 maart 2015

1) Bent u bekend met het artikel over de metalen strip voor galerijflats met constructiefouten? (3)

2) Is deze metaalstrip een oplossing voor de geconstateerde constructiefouten bij Haagse flats? Zo nee, waarom niet?

3) Wilt u onderzoeken of deze metalen strip een oplossing is voor de constructiefouten bij Haagse flats? Zo nee, waarom niet?

4) Bent u bereid om direct in contact te treden met de Rotterdamse ingenieur over deze uitvinding om te bezien of dit een oplossing is voor de constructiefouten bij Haagse flats? Zo nee, waarom niet?

5) Bent u bereid om direct in overleg te treden met de eigenaren van de getroffen galerijflats en om te helpen dat dergelijke metalen strips zo snel mogelijk gemonteerd kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

 

(1) RIS279503 Constructiefouten flat Escamp, http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/Constructiefouten-flat-Escamp-D66CDA-en-SGP.htm

(2) RIS 279848 Aanvullende schriftelijke vragen over gevaarlijke flats Escamp, http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/Aanvullende-schriftelijke-vragen-over-gevaarlijke-flats-Escamp-Groep-De-MosOPDH.htm

(3) AD Persbericht 6 maart 2015, Wankele flatgalerijen worden veilig met metalen stripje (PDF bijlage)

Arjen Dubbelaar
Raadslid Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag