9 maart 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen Portiekplassers in Laakkwartier aanpakken!

1. Is het college bekend met het artikel: “Porteikplassers teisteren Haags Laakkwartier, Ilona is het zat na glijpartij: ‘Asociaal’”*?


2. Is het college met ons van mening dat deze overlastgevers zo snel mogelijk moeten worden aangepakt en zijn ze in beeld? Zo nee, waarom niet?


3. Hoeveel meldingen van woonoverlast over wildplassers, slapende mensen in portieken en harddrugsgebruikers zijn er het afgelopen jaar binnengekomen bij het Meld- en Steunpunt Woonwoverlast? Hoeveel van dit soort klachten zijn er behandeld en hoeveel keer heeft er een terugkoppeling naar de bewoners plaatsgevonden? Graag een uitgebreid antwoord.


4. Op welke manier vindt momenteel de samenwerking plaats tussen de gemeente, Vve en/of woningbouwvereniging en de politie? Welke werkwijze wordt gehanteerd om dit soort woonoverlast op een efficiënte wijze het hoofd te kunnen bieden en via welke instanties?
De bewoners geven aan zich tot de gemeente te hebben gewend met het verzoek om het portiek met een hek af te sluiten. Als antwoord hierop volgde de doorverwijzing door de gemeente naar de Vereniging van Eigenaren of woningbouwvereniging.


5. Kan het college zich voorstellen dat wanneer dit verzoek van de bewoners door VvE of de woningbouwvereniging niet wordt gehonoreerd er een onhoudbare situatie voor de bewoners ontstaat en hun woongenot steeds meer achteruitgaat? Zo nee, waarom niet?


6. Kan het college aangeven hoe het met de portiekaanpak staat? Deze is in Laak als positief ervaren en had moeten worden voortgezet.


7. In de Herijking wijkprogramma 2018-2019 Stadsdeel Laak is de portiekaanpak en het betrekken van bewoners bij het schoon, heel en veilig houden van de portiekcomplexen als een van de prioriteiten opgenomen. In hoeverre is dit inmiddels door de gemeente inmiddels in het beleid vertaald? Bent u bereid dit beleid in het betreffende gebied zo snel als mogelijk toe te passen? Zo nee, waarom niet?


8. Is het college bereid om bij de woningbouwvereniging aan te dringen tot het nemen van maatregelen zodat de daders gevonden en strafrechtelijk vervolgd kunnen worden?


9. Is het college bereid om de politie en handhaving surveillance in dit gebied te intensiveren zodat de daders ook daadwerkelijk op heterdaad kunnen worden gepakt en bestraft? Zo nee, waarom niet?


10.Kan het college toezeggen alles op alles te zetten zodat de bewoners weer met plezier in hun geliefde volkswijk kunnen wonen? Zo ja, welke maatregelen is het college bereid te nemen om dit te bewerkstelligen en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?


https://www.ad.nl/den-haag/portiekplassers-teisteren-haags-laakkwartier-ilona-is-het-zat-na-glijpartij-asociaal~ab5e62ba/