4 februari 2020 Beantwoording Schriftelijke vragen relschoppende Eritreeërs

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Arjen Dubbelaar (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met de berichten over relschoppende Eritreeërs? (*),(**),(***)

2) Kan het college duiden wat er precies heeft plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet?

3) Waarom zijn er maar vier aanhoudingen verricht en volgen er nog meer? Zo nee, waarom niet en zijn alle verdachten in beeld?

4) Waarom is er een trein ingezet om weggestuurde bezoekers van Den Haag Centraal naar Hollands Spoor te brengen en wie heeft deze privé-trein betaald?

5) Is er gecontroleerd op legitimatie en/of verblijfsvergunningen? Zo ja, hoeveel illegaal in Nederland verblijvende Eritreeërs zaten tussen het reltuig?

6) Is het college met Hart voor Den Haag van mening dat relschoppers zonder verblijfsvergunning een enkele reis naar het land van herkomst horen te krijgen? Zo ja, hoe gaat u hier druk op uitoefenen, dat dit – bij aanhouding – alsnog gebeurd? Zo nee, waarom niet?

(*) Omroep West – Agenten bekogeld met stenen na staken feest in Den Haag, NS zet extra trein in, https://www.omroepwest.nl/nieuws/3981844/Agenten-bekogeld-met-stenen-na-staken-feest-in-Den-Haag-NS-zet-extra-trein-in

(**) Hart van Nederland – Bezoekers op de vuist met politie bij feest met Eritreeërs in Den Haag, https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/vechtpartij-feest-eritreeers-den-haag/

(***) Regio15 – Geweld tegen agenten en aanhoudingen bij ongeregeldheden na feest, https://regio15.nl/nieuws/lijst-weergave/21-politieonderzoeken/31172-geweld-tegen-agenten-en-aanhoudingen-bij-rellen-in-den-haag