1. De hondenuitlaatplekken zijn een zooitje geweest de afgelopen weken, het onderhoud schoot te kort, veel plekken waren vol gegroeid met grasaren en berenklauw en prullenbakken ontbraken of waren kapot, is het college hier van op de hoogte? Wat is de reactie van het college en welke lessen heeft het college hieruit geleerd?  
  2. Is het gemeentebestuur het met ons eens dat het hebben van een hond de gezondheid bevordert?
  3. Is het gemeentebestuur er van op de hoogte dat wilde gerst, ook wel kruipertje of grasaar genoemd de gezondheid van honden ernstig kan bedreigen doordat het het lichaam kan binnendringen bijvoorbeeld via oren of neus en daardoor soms operatief verwijdert moet worden? 
  4. Wat is de reden dat het gemeentebestuur op vele losloopgebieden een extensief (1of 2 x) maaibeheer hanteert?  
  5. Zou het niet heel raar zijn als op speelterreinen voor kinderen giftige planten, brandnetels etc zouden worden getolereerd en bevordert en bij problemen de ouders verantwoordelijk gesteld? Ziet het college een parallel hiermee me betrekking tot de hondenvelden? 
  6. Kunnen we werken aan een planmatige aanleg en onderhoud van losloopgebieden en als stad voorbeeldgedrag vertonen, ook naar de expats toe die juist veel een hond hebben?  Zoals ook met speelplekken voor kinderen is gedaan. En overleg met de doelgroep opzetten.[RS1] [RS2]  Waar komen de komende jaren losloopgebieden erbij en waar wordt groot onderhoud aan de bestaande hondengebieden plaats? Wat zijn de lange termijn plannen? 
  7. Kan het college aangeven of er plannen liggen om de stroken langs de Haagse Beek verboden te verklaren voor honden? Zo ja, wanneer moeten die plannen worden gerealiseerd en wat zijn daar de redenen voor en hoe worden de belanghebbenden daarbij betrokken?  
  8. Weet het gemeentebestuur dat de Haagse beek een ecologische verbinding vormt maar geen nationaal belang heeft. En dat rodelijst soorten door de Rijksoverheid worden beschermt?[RS3]  
  9. Is het niet redelijk om eerst nieuwe, veilige en kwalitatieve losloopgebieden te creëren alvorens bestaande op te heffen, zodat de kwaliteit, veiligheid en areaal niet verminderd? Zo nee, waarom niet? 
  10. Wat is de reden van de vele afwijzingen die de wethouder deed op onze vragen over voorzieningen voor honden zoals omheinde uitlaatplaatsen? 
  11. Welke maatregelen gaat dit college nemen om actiepunten uit het hondenbeleid uit te voeren voor de Haagse honden en hun baasjes zodat zij krijgen wat ze verdienen en waar ze uiteindelijk al jaren heel veel hondenbelasting voor betalen?