Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Nino Davituliani (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1. Is het college bekend met het artikel: “Barrie Stevens springt in de bres voor noodlijdende Paul van Vliet Academie”? (1)

2. Hoe beoordeelt het college het bovengenoemde artikel? Graag een gemotiveerd antwoord.

3. Is het college bekend met de uiterst moeilijke situatie, waarin de Paul van Vliet Academie zich momenteel bevindt als gevolg van de coronacrisis? Zo ja, op welke manier(en) heeft de gemeente getracht de school hulp te bieden?

4. Deelt het college de mening dat het coronavirus grote impact heeft op het functioneren van onder meer de culturele instellingen die van grote waarde zijn voor de stad? Zo ja, kan het college inzichtelijk maken hoeveel ervan, die niet in aanmerking kwamen voor de steunmaatregelen voor de culturele sector, alsnog door de gemeente zijn geholpen?

5. Kan het college zich voorstellen dat er door het wegvallen van lessen én de nieuwe aanwas van studenten een enorme financiële gat is ontstaan bij de stichting waardoor zij niet meer overeind kan blijven? Zo nee, waarom niet?

6. In hoeverre erkent het college het belang van het voortbestaan van de Paul van Vliet Academie voor de cultuurstad Den Haag? Graag een gemotiveerd antwoord.

7. Ziet het college de mogelijkheid om aan de Paul van Vliet Academie acute noodhulp te verlenen in de vorm van het kwijtschelden van de huur van het afgelopen jaar? Zo ja, bent u bereid om met de school per direct in contact te treden ten einde achter te komen waar de pijnpunten liggen en deze te verzachten? Zo nee, waarom niet?

https://www.ad.nl/den-haag/barrie-stevens-springt-in-de-bres-voor-noodlijdende-paul-van-vliet-academie~a13a8674/