1) Is het college bekend met de signalen vanuit de Joodse gemeenschap aangaande de verpaupering van het gebied rondom de Jacob Catsstraat?

2) Deelt u de mening dat de problemen rondom de zelfbouwkavels in de Jacob Catsstraat niet alleen nadelig heeft uitgepakt voor de kavelhouders, maar ook voor een verpauperd aangezicht van de monumentale Van Ostadewoningen heeft geleid? Zo ja, welke inspanningen gaat het college verrichten om deze onwenselijke situatie op zo een kort mogelijke termijn te beëindigen? Zo nee, waarom niet?

3) Kan het college zich voorstellen dat er binnen de joodse gemeenschap zorgen leven over het aangezicht van dit Joods Erfgoed in Den Haag? Zo ja, wat gaat het college doen om de zorgen van de gemeenschap weg te nemen? Zo nee, waarom niet?

4) In hoeverre acht het college de verbetering en behoud van Joods erfgoed belangrijk? Welke inspanning levert het college hiervoor?

5) Kan het college toezeggen om binnen een afzienbare termijn met een oplossing komen waarmee de zelfbouwers hun huizen kunnen afbouwen om zodoende ook het aanzicht van de monumentale Van Ostadewoningen te beschermen? Zo nee, waarom niet?