Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Bom (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad1. Is het college bekend met de Dansclub ‘de Mient’ voorheen bekend als de Nederlandse Vereniging Van Alleenstaanden?

2. Is het college met Hart voor Den Haag eens dat deze dansclub al bijna 55 jaar een belangrijke rol speelt, ook als ontmoetingsplaats voor veel ouderen?

3. Is het college met Hart voor Den Haag eens dat ‘De Mient’, met hun vrijwilligers en ouderen niet de dupe mogen worden van de gevolgen van de wijziging in parkeerbeleid? Zo, nee? Waarom niet? Zo ja, is het college bereid om in dit specifieke geval de regeling terug te brengen naar de oude situatie?

4. Kan het college met een structurele oplossing voor dat soort organisaties komen? Ook voor muziekverenigingen en andere amateurverenigingen geldt dit probleem. In Noordwijk bestaat een speciale ontheffing voor verenigingen door middel van kraskaarten (1). Ook in Amsterdam zijn er speciale tarieven voor het verenigingsleven. Is het college bereid dit ook in Den Haag in te voeren? Zo nee, waarom niet? Graag uitgebreid antwoord.

Coen Bom (Hart voor Den Haag)