Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 

Door alle uitgestelde operaties knelt het in de thuiszorg. Patiënten kunnen soms niet direct het ziekenhuis uit omdat er geen nazorg is. Ook krijgen ze minder uren hulp en moeten zij langer wachten op zorg. 

1.     Is het college bekend met het artikel ‘Patiënten krijgen minder hulp door ‘zorginfarct’’ (1) in het AD waarin wordt aangegeven dat het knelt in de thuiszorg? Zo ja, kan het college haar reflectie omschrijven omtrent dit artikel? 

2.     Volgens branchevereniging Actiz zijn er meer hulpbehoevende 65-plussers, maar het aantal zorgmedewerkers groeit niet. Zijn deze zorgwekkende signalen bekend bij het college? Zo ja, wat is de aanpak van het college? Zo nee, is het college bereid om met Actiz in gesprek te gaan? Thuiszorgorganisaties kampen met een personeelstekort en een hoger ziekteverzuim dan vóór de coronapandemie. Het gevolg van de krapte is dat patiënten soms minder uren zorg krijgen of niet uit het ziekenhuis weg kunnen. Ook moet een deel van de cliënten lang wachten voordat een verpleegkundige kan helpen bij het douchen en aankleden. Mensen die thuis willen sterven moeten voor hun laatste levensdagen soms tóch naar een hospice of ziekenhuis omdat er geen begeleiding is. 

3.     Is het college bereid te onderzoeken en in gesprek te gaan met bijvoorbeeld ouderenorganisaties en belangenorganisaties, om ervoor te zorgen dat mensen de nodige begeleiding krijgen zodat ze hun laatste levensdagen thuis kunnen doorbrengen? Zo nee, waarom niet? 

4.     Kan het college aangeven wat de status is van het oprichten van een Zorg Werkt Academie? 

5.     Kan de Zorg Werkt Academie een rol spelen in het oplossen van de personeelstekorten in bijvoorbeeld de thuis- en wijkzorgfuncties? Volgens Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) moet het aantrekkelijker gemaakt worden om in de thuiszorg te werken. 

6.     Kan het college aangeven wat voor rol de gemeente kan innemen om de personeelstekorten in o.a. de thuiszorg aan te pakken? Doordat patiënten langer op een operatie moeten wachten, krijgen ze meer klachten en hebben ze meer hulp thuis nodig. Bovendien duurt het herstel bij veel mensen langer, omdat hun conditie hart achteruit is gehold toen ze op de wachtlijst stonden. Volgens de zorgorganisaties  kan de afstemming met veel ziekenhuizen veel beter. 

7.     Is het college bereid om met de thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen in gesprek te gaan om tot een gezamenlijke aanpak te komen? Zo nee, waarom niet?  We hebben te maken met een zorginfarct. Patiënten krijgen niet altijd meer de zorg die ze nodig hebben, constateert de voorzitter van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). 

8.     Deelt het college de mening van Hart voor Den Haag/Groep de Mos dat wij als derde stad van Nederland een visie/plan moeten hebben omtrent de toekomst van de zorg, gezien de vergrijzing. Zo neen, waarom niet? En is het college bereid om de toekomst/ aanpak van de zorg voor ouderen toe te voegen aan het actieprogramma Seniorvriendelijke stad Den Haag 2020 – 2022? Het gaat sinds de coronapandemie veelal over de drukte in de ziekenhuizen. Maar ook in de wijken loopt het werk op. Wijkverpleegkundigen komen handen tekort om alle cliënten te kunnen douchen, wonden te verzorgen of medicijnen te geven. 

9.     Het tekort aan wijkverpleegkundigen is al jarenlang een probleem. Hoeveel wijkverpleegkundigen zijn er werkzaam in Den Haag? Kan het college aangeven hoe het is gesteld met het tekort aan wijkverpleegkundigen in Den Haag? 

10. De gemeente heeft een zorgplicht naar haar inwoners. Kan het college aangeven hoe zij kunnen voorkomen dat de knelpunten in de thuis- en wijkzorg ten koste gaan van hulpbehoevende mensen, de kwetsbare ouderen? 

(1) https://www.ad.nl/binnenland/zorginfarct-in-de-thuiszorg-patienten-krijgen-minder-uren-hulp-of-moeten-langer-wachten~a84c82cb/
 
Janice Roopram Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 

Door alle uitgestelde operaties knelt het in de thuiszorg. Patiënten kunnen soms niet direct het ziekenhuis uit omdat er geen nazorg is. Ook krijgen ze minder uren hulp en moeten zij langer wachten op zorg. 

1.     Is het college bekend met het artikel ‘Patiënten krijgen minder hulp door ‘zorginfarct’’ (1) in het AD waarin wordt aangegeven dat het knelt in de thuiszorg? Zo ja, kan het college haar reflectie omschrijven omtrent dit artikel? 

2.     Volgens branchevereniging Actiz zijn er meer hulpbehoevende 65-plussers, maar het aantal zorgmedewerkers groeit niet. Zijn deze zorgwekkende signalen bekend bij het college? Zo ja, wat is de aanpak van het college? Zo nee, is het college bereid om met Actiz in gesprek te gaan? Thuiszorgorganisaties kampen met een personeelstekort en een hoger ziekteverzuim dan vóór de coronapandemie. Het gevolg van de krapte is dat patiënten soms minder uren zorg krijgen of niet uit het ziekenhuis weg kunnen. Ook moet een deel van de cliënten lang wachten voordat een verpleegkundige kan helpen bij het douchen en aankleden. Mensen die thuis willen sterven moeten voor hun laatste levensdagen soms tóch naar een hospice of ziekenhuis omdat er geen begeleiding is. 

3.     Is het college bereid te onderzoeken en in gesprek te gaan met bijvoorbeeld ouderenorganisaties en belangenorganisaties, om ervoor te zorgen dat mensen de nodige begeleiding krijgen zodat ze hun laatste levensdagen thuis kunnen doorbrengen? Zo nee, waarom niet? 

4.     Kan het college aangeven wat de status is van het oprichten van een Zorg Werkt Academie? 

5.     Kan de Zorg Werkt Academie een rol spelen in het oplossen van de personeelstekorten in bijvoorbeeld de thuis- en wijkzorgfuncties? Volgens Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) moet het aantrekkelijker gemaakt worden om in de thuiszorg te werken. 

6.     Kan het college aangeven wat voor rol de gemeente kan innemen om de personeelstekorten in o.a. de thuiszorg aan te pakken? Doordat patiënten langer op een operatie moeten wachten, krijgen ze meer klachten en hebben ze meer hulp thuis nodig. Bovendien duurt het herstel bij veel mensen langer, omdat hun conditie hart achteruit is gehold toen ze op de wachtlijst stonden. Volgens de zorgorganisaties  kan de afstemming met veel ziekenhuizen veel beter. 

7.     Is het college bereid om met de thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen in gesprek te gaan om tot een gezamenlijke aanpak te komen? Zo nee, waarom niet?  We hebben te maken met een zorginfarct. Patiënten krijgen niet altijd meer de zorg die ze nodig hebben, constateert de voorzitter van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). 

8.     Deelt het college de mening van Hart voor Den Haag/Groep de Mos dat wij als derde stad van Nederland een visie/plan moeten hebben omtrent de toekomst van de zorg, gezien de vergrijzing. Zo neen, waarom niet? En is het college bereid om de toekomst/ aanpak van de zorg voor ouderen toe te voegen aan het actieprogramma Seniorvriendelijke stad Den Haag 2020 – 2022? Het gaat sinds de coronapandemie veelal over de drukte in de ziekenhuizen. Maar ook in de wijken loopt het werk op. Wijkverpleegkundigen komen handen tekort om alle cliënten te kunnen douchen, wonden te verzorgen of medicijnen te geven. 

9.     Het tekort aan wijkverpleegkundigen is al jarenlang een probleem. Hoeveel wijkverpleegkundigen zijn er werkzaam in Den Haag? Kan het college aangeven hoe het is gesteld met het tekort aan wijkverpleegkundigen in Den Haag? 

10. De gemeente heeft een zorgplicht naar haar inwoners. Kan het college aangeven hoe zij kunnen voorkomen dat de knelpunten in de thuis- en wijkzorg ten koste gaan van hulpbehoevende mensen, de kwetsbare ouderen? 

(1) https://www.ad.nl/binnenland/zorginfarct-in-de-thuiszorg-patienten-krijgen-minder-uren-hulp-of-moeten-langer-wachten~a84c82cb/
 
Janice Roopram Hart voor Den Haag/Groep de Mos