6 juni 2023 Beantwoording Schriftelijke vragen opheldering over rommelig oorlogsmonument Ypenburg

1) Bent u bekend met de omstandigheden hoe het monument erbij stond tijdens de Nationale Dodenherdeking en Bevrijdingsdag?

2) Wat is de aanleiding/reden dat het monument er zo bijstaat tijdens de Nationale Dodenherdeking en Bevrijdingsdag?

3) Waarom ziet het monument er momenteel uit als een bouwplaats?

4) Hoe gaat het college ervoor zorgen dat er toekomst respectvol omgegaan wordt met dit monument?

5) Hoe zorgt het college ervoor dat het monument er spik en span bijstaat tijdens de officiële herdenking op 10 mei aanstaande?

6) Is het college bereidt om het moment wat extra aandacht te geven? Bijvoorbeeld door het plaatsen van verlichting en een kniehoog hekwerk om het moment. Zo nee, waarom niet?

(1) Website Defensie – Monument Grenadiers en Jagers, https://www.defensie.nl/onderwerpen/historische-canons/historische-canon-garderegiment-grenadiers-en-jagers/de-traditie-van-het-regiment/herdenken-en-monumenten

(2) Wikipedia – Monument Grenadiers en Jagers, https://nl.wikipedia.org/wiki/Monument_Grenadiers_en_Jagers