Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid William de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.  

In het AD van donderdag 31 december stond een artikel over de Haagse woningmarkt (1). Deze is nog slechter dan iedereen dacht zo kopte de krant.  

1)  Is het college bekend met het artikel ‘Situatie Haagse huurdersmarkt nog schrijnender dan gedacht’? (*)

In het artikel staat dat wethouder Balster is geschrokken van de onderzoeksresultaten en van de resultaten van de onaangekondigde huisbezoeken. 

2) Hoe kan het kennelijk zo zijn, dat de verantwoordelijk wethouder niet op de hoogte is van de situatie op de Haagse woningmarkt? 

3) Wat vindt het college van de constatering dat de woningmarkt er slechter aan toe is dan gedacht? 

In opdracht van de gemeente zijn onderzoeken uitgevoerd en zijn er huisbezoeken van gemeentelijke handhavingsteams geweest. De resultaten zijn schokkend, er is sprake van disproportioneel hoge huren en slecht onderhoud voert de boventoon. 

4)  Is het college het ermee eens, dat de invoering van de Woning APK voor particuliere huurwoningen een goede maatregel is om de kwaliteit van woningen te verbeteren? Zo nee, waarom niet? 

5)  Is het college het ermee eens dat het openbaar maken van louche huisjesmelkers door het opstellen van een zwarte lijst van huisjesmelkers een goede maatregel kan zijn om deze aan te pakken? Zo nee, waarom niet? 

6)  Is het college het ermee eens, dat zolang er meer vraag is naar Haagse woningen dan dat er woningen bij gebouwd worden de crisis op de woningmarkt niet kan worden opgelost? Zo nee, waarom niet? 

7)  Is het college het ermee eens, dat de bevolkingsgroei effect heeft op het woningtekort in Den Haag? Zo nee, waarom niet? 

8)  Is het college het ermee eens dat beleid op de Haagse bevolkingstoename kan helpen om de wooncrisis te beteugelen? Zo nee, waarom niet? 

(*) https://www.ad.nl/den-haag/situatie-haagse-huurdersmarkt-nog-schrijnender-dan-gedacht-het-is-dweilen-met-de-kraan-open~a516f10b/ 

William de Blok

Hart voor Den Haag