3 maart 2015: Beantwoording Schriftelijke vragen “Houdverbod voor aanpak dierenmishandeling” – SV060 RIS280683

in samenwerking met Partij voor de Dieren

Den Haag, 5 februari 2015

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden Teunissen (Partij voor de Dieren) en De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1.

Bent u bekend met het bericht ‘Wet aan de kant van de ‘beul’? [1]

Door gebrekkige landelijke wetgeving laat Quirine de K. al zes jaar een spoor van verwaarloosde dieren achter. Onlangs betrof het een grote verzameling van zeer verwaarloosde dieren in het Haagse Bezuidenhout.

2.

Deelt u de mening dat dierenmishandeling à la dat van Quirine de K. bestreden moet worden en dat dit door gebrekkige landelijke regelgeving niet is te realiseren?

Helaas zijn in onze stad vaker dierenbeulen van het kaliber Quirine de K. actief, zoals onlangs de ‘kittenkiller’.

[2]

3.

Heeft het college de bereidheid het voortouw te nemen om een houdverbod aan zulke dierenbeulen op te leggen? Zo ja, is het college bereid bij zoveel mogelijk collega-wethouders te lobbyen voor een gezamenlijke brandbrief richting het Kabinet met de dwingende oproep om de Nederlandse wetgeving met een landelijk houdverbod zo te veranderen dat dierenbeulen eindelijk buitenspel worden gezet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen                                                                                 Richard de Mos

Partij voor de Dieren Den Haag                                                            Groep de Mos/ Ouderen Partij Den Haag

[1] ‘Wet aan de kant van de ‘beul, AD, 31 januari 2015 [2] http://www.omroepwest.nl/nieuws/16-09-2013/haagse-kittenkiller-weer-op-vrije-voeten