6 september 2022 Beantwoording aanvullende vragen wildslapers Scheveningen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Bom (Hart voor Den Haag) de volgende aanvullende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:
Wildslapers op het strand van Scheveningen en in de (Nieuwe) Scheveningse bosjes zijn een enorm probleem. Hierover stelden wij al eerder schriftelijke vragen. Hierbij een aantal aanvullende.

In de APV staat dat dat het verboden is op het strand een tent te hebben tussen zonsondergang en zonsopgang met het (kennelijke) doel erin te overnachten. Dat maakt het onmogelijk om gedurende de dag te handhaven op wildslapers. Nachtelijke handhaving is moeilijker te bemannen en daardoor minder frequent inzetbaar. In de praktijk gebeurt er dus veel te weinig tegen wildslapen.

Hart voor Den Haag wil een aanpassing van de APV, zodat ook overdag op het strand en in de bosjes een verbod komt op (grote) tenten, die geschikt zijn om in te overnachten.

  1. Deelt het college de mening dat wildslapen, met alle overlast en rommel die dat met zich meebrengt, op het strand en in de (Nieuwe) Scheveningse Bosjes een groot probleem is?
  2. Deelt het college de mening dat strenge handhaving wordt bemoeilijkt omdat na zonsopgang – volgens de huidige APV- tenten op het strand zijn toegestaan?
  3. Hart voor Den Haag is van mening dat er een aanpassing moet komen in de APV, waarin wordt geregeld dat een (afsluitbare) tent, die geschikt is om in de overnachten, ook overdag verboden moet worden, op straffe van een boete en het direct verwijderen van de tent. Is het college bereid deze aanpassing te doen en zo nee, waarom niet? Graag een uitgebreid antwoord.
  4. Zo ja, is het college bereid om extra budget vrij te maken voor handhaving, zodat deze aanpassing in de APV in de komende jaren strenger kan worden gehandhaafd?

Coen Bom
Hart voor Den Haag