Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met de berichtgeving over explosies, die ook in onze stad schering en inslag dreigen te worden en de veiligheid van onze burgerij op het spel zetten? (1 t/m 3)

2) Zijn de Haagse explosies, net zoals in o.a. Rotterdam, het gevolg van ruzies tussen drugsbendes? Graag een gedetailleerd antwoord.

3) Welke maatregelen neemt u als de explosies het gevolg zijn van ruzies tussen drugsbendes? Zo ja, moet dat voor de gemeente een reden zijn voor extra politie-inzet, mobiele toezichtsposten, extra cameratoezicht en pleinstewards in bepaalde wijken? Graag een gedetailleerd antwoord.

4)5 augustus 2023 Overweegt u wijken aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied, wat betekent dat er preventief gefouilleerd mag worden? Graag een gedetailleerd antwoord, waarbij u niet alleen rekening houdt met het aantal explosies, maar ook met het aantal moorden en het toenemend messengeweld.