Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid Roopram (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Fietsmaatjes Nederland fietst met mensen die er graag op uit gaan maar dat niet meer zelfstandig kunnen. Deze mensen worden gekoppeld aan vrijwilligers die net zo graag op de fiets stappen en de gasten kunnen helpen. Samen trekken ze er op uit op een duofiets met een elektrische trapondersteuning: e-bike waarbij je naast elkaar zit. Tevens kan de fiets in coronatijd ook voorzien worden van een transparant coronascherm

.1. Is het college bekend met de *Stichting Fietsmaatjes Nederland en wat vindt het college van het project om fietsen mogelijk te maken voor mensen die dit niet meer zelfstandig kunnen doen, zoals ouderen en mensen met een beperking?

  1. Deelt het college de mening van Hart voor Den Haag / Groep de Mos dat hier sprake is van een mooi initiatief waarmee een substantiële actieve bijdrage wordt geleverd aan de aanpak van eenzaamheid, de participatie van onder andere ouderen en mensen met een beperking in de lokale samenleving en tevens in voorkomend geval respijtzorg wordt geboden aan mantelzorgers?
  2. Is het college bereid om een pilot op te starten in bijvoorbeeld stadsdeel Loosduinen en na succes het project duurzaam in te zetten?
  3. Is het college bereid om in gesprek te gaan met Stichting Fietsmaatjes om te bekijken wat voor middelen ingezet kunnen worden om het project te realiseren in Den Haag?
  4. Is het college bereid om de vrijwilligersorganisaties, zorg- en welzijnsinstellingen te betrekken bij het project Fietsmaatjes.NL?

Janice Roopram4 augustus 2021