1 september 2015 Beantwoording Schriftelijke vragen Stormschade
Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met de storm van zaterdag 25 juli jongstleden en de schade die deze storm heeft aangericht?

2) Kunt u duiden waarom anderhalve week na de storm de opruimwerkzaamheden nog niet in volle gang zijn, getuige het feit dat her en der in de stad nog boomstronken en takken (weliswaar veelal gewikkeld in rood/wit lint) de doorgang belemmeren? (1)

3) Deelt u de inhoud van het gezegde ‘Ledigheid is des Duivels oor kussen”? Zo ja, kunt u duiden wanneer u aan het werk gaat en binnen welke termijn u de schade die de storm heeft aangericht heeft opgeruimd? (2)

4) Kunt u duiden waarom de opruimacties zo lang op zich laten wachten?

 

(1) Foto 5 augustus 2015 Driedistellaan in Loosduinen / Kijkduin waar het fietspad door een omgevallen boom wordt geblokkeerd

(2) Foto 5 augustus 2015 Volendamlaan, ingang winkelcentrum Leyenburg; schade veroorzaakt door de storm nog niet aangepakt