Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1. Op 4 september jongstleden schreef de voorzitter van de Koninklijke Horeca (KHN) afdeling Den Haag een brief aan het college waarin zij pleiten voor een verlenging van de termijn van terrasverruiming en een coulante omgang met het overkappen en verwarmen van de terrassen. Wat is de reactie van het college hierop?

2. Duizenden stadsgenoten werken in de vele hotels, restaurants en café’s die onze stad rijk is. De coronacrisis heeft daar al forse gaten in geslagen. Is het college het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat we als stad deze zwaar getroffen sector moeten steunen waar we kunnen? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om de termijn voor de terrasverruimingen te verlengen zolang de restricties in de horeca duren? Zo nee, waarom niet?

4. Veel mensen voelen zich prettiger als ze buiten zitten en ook deskundigen geven aan dat de buitenruimte minder besmettingsgevaar oplevert. De buitenruimte wordt dan ook een verlengstuk van de binnenruimte. Is het college bereid om coulant om te gaan met het overkappen en verwarmen van terrassen? Zo nee, waarom niet?

5. “KHN realiseert zich goed dat niet elke horecaondernemer is geholpen met de extra terrasruimte en ruimere exploitatiemogelijkheden van terrassen. Wij willen met u nagaan hoe ook deze ondernemers kunnen worden ondersteund om deze periode van beperkingen te kunnen overbruggen”, schrijft de KHN in haar brief. Hoe wil het college de ondernemers tegemoet komen en is het college bereid om daar op korte termijn over in gesprek te gaan met de KHN? Zo nee, waarom niet?

 

Ralf Sluijs

Hart voor Den Haag/Groep de Mos