Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Verdonk en Dubbelaar (Hart voor Den Haag) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

  1. Is het college bekend met het artikel “Snapchat-dealers” (Vrij Nederland, 6 april 2023) en “De rookvrije generatie verdampt recht voor onze neus” (Volkskrant, 2 september 2023)? (1, 2)
  2. Is het college het met Hart voor Den Haag eens dat de verkoop van vapes een zorgwekkende ontwikkeling is, gezien de gezondheidsrisico’s voor jongeren? Zo nee, waarom niet?
  3. Onderkent het college het gebruik van vapes en e-sigaretten door minderjarigen als probleem? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat doet het college om deze trend onder jongeren een halt toe te roepen?
  5. Heeft het college enigszins zicht op het gebruik van vapes door jongeren in Den Haag? Zo nee, waarom niet?
  6. Heeft het college zicht op de handel van vapes op scholen in Den Haag en op social media platforms zoals Snapchat? Zo nee, waarom niet? Graag een gedetailleerd antwoord.
  7. Heeft het college grip op deze illegale handel die zich via de smartphone afspeelt?
  8. Is het college bekend dat iedere vorm van promotie van vapes, betaald of onbetaald, bedoeld of onbedoeld strafbaar is volgens de wet?

(1) Vrij Nederland – Snapchat-dealers: hoe scholieren via sociale media e-sigaretten kopen en verkopen, https://www.vn.nl/snapchat-dealers/

(2) Volkskrant – De rookvrije generatie verdampt recht voor onze neus, https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2023/de-rookvrije-generatie-verdampt-recht-voor-onze-neus~v886792/