13 juli 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen slecht onderhoud graven op begraafplaats Westduin

  1. Is het college bekend met het artikel in de Telegraaf van 04 juni 2021 ‘Verdrietig om onkruid bij het graf? (1)

2. Is het college bekend met de vele klachten over het onderhoud van de graven op Westduin?  

3. Op de gemeentesite staat dat voor de jaarlijkse vergoeding van 64 euro voor een particulier graf ook het basisonderhoud van 1x per jaar de grafsteen reinigen en het onkruid wieden wordt gedaan. Nabestaanden geven aan dat ook zelfs dit basisonderhoud niet wordt uitgevoerd. Wat is de reactie van het college op deze aantijging? 

4.Ingewijden spreken over 6 mensen die werkzaam zijn op de begraafplaats Westduin, waarvan er 4 op kantoor werken en 2 in de buitendienst voor het onderhoud. Klopt dit aantal, zo niet, hoeveel FTE werken er op de begraafplaats voor onderhoud? Graag een uitgebreide toelichting. 

5. Welk bedrag is er voor onderhoud per jaar gereserveerd voor begraafplaats Westduin? Ook hier graag een uitgebreide toelichting. 

6. Welk bedrag wordt opgehaald door de jaarlijkse bijdrage van 64 euro per jaar voor een particulier graf? 

7. Welke maartregelen gaat het college nemen om het onderhoud aan de graven op de Westduin 

(1)https://twitter.com/gdmdenhaag/status/1400697059573997572?s=21