19 november 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Openstelling Paleis Huis ten Bosch in zomermaanden

Het optimaal benutten van de koninklijke identiteit van Den Haag ten behoeve van het (kwaliteits)toerisme is zeer belangrijk voor Hart voor Den Haag. Sinds januari van dit jaar woont Koning Willem-Alexander met zijn gezin in het Haagse paleis. Deze week mocht de pers een kijkje nemen, Hart voor Den Haag wil dat het publiek dit in de toekomst ook kan doen.

1). Bent u bekend met het artikel “Zo ziet het gerenoveerde paleis van koning Willem-Alexander eruit”, van de NOS? (1)

2). De renovatie van Paleis Huis ten Bosch heeft ruim 63 miljoen euro publiek geld gekost. Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat het dan ook logisch zou zijn om het publiek de kans te bieden om delen van het interieur van Huis ten Bosch te kunnen bezichtigen? Zo nee, waarom niet?

3). In 2015 werd de Oranjezaal opengesteld voor publiek. De belangstelling hiervoor was enorm en de beschikbare kaarten waren binnen mum van tijd vergeven. Bent u het met Hart voor Den Haag eens dat jaarlijkse openstelling van de Oranjezaal en eventuele overige staatsievertrekken in het paleis, een enorme impuls kan betekenen voor het (kwaliteits)toerisme van Den Haag? Zo nee, waarom niet?

4). Bent u bereid om in overleg te treden met het Koninklijk Huis en het Rijksvastgoedbedrijf, om jaarlijkse openstelling in de zomermaanden van de Oranjezaal en overige staatsievertrekken mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

(1) https://nos.nl/l/2291755

 

Ralf Sluijs

Hart voor Den Haag/Groep de Mos