1. Is het college bekend met het artikel ‘Haagse wethouders gaan bij elkaar op de gang zitten om beter te kunnen samenwerken’ van Omroep West? (1)
  2. Met als onderwerp ‘werken en ontmoeten’ stuurde de wethouder Dienstverlening twee dagen voor kerst een brief aan de raad. Het idee is dat de ambtelijke organisatie meer ‘flexibel’ en ‘efficiënt’ gebruik moet gaan maken van de panden van de gemeente. Een ander onderdeel van het plan gaat over de plek waar de wethouders en burgemeester nu nog zelf nog een werkkamer hebben. De collegeleden zitten allemaal op een andere verdieping en het voorstel is om de burgemeester en wethouders allemaal op dezelfde verdieping te laten zitten. Voor het totale voorstel wordt 1,1 miljoen euro uit de coronareseve gehaald. Waarom is dit bedrag niet gespecificeerd in de verschillende onderdelen?
  3. Hoeveel van de 1,1 miljoen euro is er gereserveerd voor de herhuisvesting van het college?
  4. Hart voor Den Haag/Groep de Mos ontvangt geluiden dat de plannen voor het herhuisvesten van het college er enkele jaren liggen. Hoe lang liggen deze plannen er al?
  5. Ook ontvangen wij geluiden dat de plannen steeds stukgelopen zijn op het kostenaspect en de uiteindelijke verbouwing voor het herhuisvesten van het college enkele miljoenen euro’s zal kosten. Graag een uitgebreide reactie hierop.
  6. Graag ontvangen wij de exacte kostenraming voor de verbouwing die nodig is voor het herhuisvesten van het college.
  7. Is het college het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat het tijdstip waarop het voorstel gepresenteerd wordt, iets meer dan twee maanden voor de verkiezingen, niet gepast is? Zo nee, waarom niet?
  8. Is het college bereid het voorstel in te trekken zodat het plan onderdeel kan uitmaken van de coalitie-onderhandelingen die na de verkiezingen gevoerd gaan worden? Zo nee, waarom niet.

(1) https://www.omroepwest.nl/nieuws/4510595/haagse-wethouders-gaan-bij-elkaar-op-de-gang-zitten-om-beter-te-kunnen-samenwerken