9 februari 2022 Beantwoording Schriftelijke vragen Opheffen haltes HTM
Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid Roopram  (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

HTM zal vanaf januari 2022 vanwege besparingsmaatregelen, tijdelijk 13 halten opheffen. Een van deze halte is de Nieuwendamlaan. Bij deze halte van lijn 2 liggen Woonzorgpark Swaenesteyn en wooncomplex Swaeneduin voor nog zelfstandig wonende ouderen.

1) Is het college bekend met de zorgen van bewoners over het schrappen van dertien haltes?

2) Kan het college deze duiden dat de impact is voor ouderen die vanwege de loopafstand niet meer gebruik zullen maken van het openbaar vervoer? Wat vindt het college hiervan en hoe verhoudt dit met het zijn van een Seniorvriendelijke stad?

3) Wat zal het college ondernemen om deze zorgen weg te nemen bij de bewoners en omwonenden van Woonzorgpark Swaenesteyn en wooncomplex Swaeneduin in verband met het opheffen van halte Nieuwendamlaan?

4) Is het college bereid om in gesprek te gaan met HTM? Zo nee, waarom niet?

5) Kan het college aangeven waarom er door HTM geen rekening gehouden is bij het opheffen van halten met de woonomgeving en type bewoners?

6) Het college laat parkeerplaatsen verdwijnen en auto’s moeten zo veel mogelijk weg uit de stad. Hoe zal het college er voor zorgdragen dat een toegankelijke, comfortabeler wijze van vervoer gehandhaafd blijft voor ouderen en mensen met een beperking?

7) Deelt het college de mening van Hart voor Den Haag dat het OV voor iedereen toegankelijk moet zijn en niet uitsluitend voor de fitte wandelaars? Zo nee, waarom niet?

(1) Den Haag FM – Zorgen om geschrapte haltes HTM, https://denhaagfm.nl/2021/12/31/zorgen-om-geschrapte-haltes-htm-weet-je-hoeveel-ouderen-hier-wonen-die-nu-verder-moeten-lopen/