Raadslid Rita Verdonk kreeg het bericht dat er een datalek bij de organisatie Middin is ontstaan. Omdat het hier veelal kwetsbare mensen betreft en er verder niets over bekend is gemaakt in de media noch in andere publieke berichtgeving, stelt raadslid Verdonk dan ook de volgende vragen aan het stadsbestuur.

  1. Is het bij het college bekend dat er onlangs een groot datalek bij zorgaanbieder Middin is ontstaan?
  2. Is het bij het college bekend dat het, volgens Middin goed beveiligde systeem, gekraakt is door een 19-jarige hacker?
  3. Kan het college melden welke gegevens er precies op straat terecht gekomen zijn?
  1. Is de AVG procedure gevolgd?
  2. Is bekend of er melding is gedaan bij de AP?
  3. Weet het college of de kwetsbare cliënten van Middin op welke manier dan ook de dupe van dit datalek zijn of kunnen worden?
  4. Het datalek is opgetreden bij Carenzorgt.nl,  de digitale zorgomgeving die gebruikt wordt door Middin en haar cliënten. Deze digitale omgeving wordt door veel meer zorginstellingen gebruikt. Is het college bekend of er andere datalekken zijn geweest?
  5. Kan het college erop toe (gaan) zien dat organisaties als Middin  met een goed beveiligd datasysteem werken of gaan werken?

Rita Verdonk
Hart voor Den Haag