13 juli 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen handhaving op Scheveningen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Na het eerste zomerse weekend regent het klachten van bewoners op Scheveningen (o.a via de Facebookpagina Overlast op Scheveningen) inzake overlast, ondanks een keiharde afspraak dat er korte metten gemaakt zou worden met huftergedrag. Hart voor Den Haag ontvangt klachten over een grimmige sfeer in de straten en op de boulevard. Krijgt meldingen over levensgevaarlijk gerace, dubbel parkeren en ander hufterhedrag. En ook dat er niet ingegrepen is, ondanks herhaaldelijk melden door bewoners. 

 1. Kan het college duiden hoeveel fte aan handhaving is ingezet op Scheveningen tijdens het eerste zomerse weekeinde?
 2. Kan het college aangeven hoeveel boetes zijn er uitgedeeld?
   
 3. Kan het college aangeven hoeveel arrestaties zijn er verricht?

 4. Zijn er voertuigen en/of andere bezittingen van hufters in beslag genomen n.a.v slecht gedrag?
 5. Bewoners stellen dat er niets is gedaan met meldingen inzake overlast. Hoe kan dit?
 6. Er ligt een klip en klaar actieplan om overlast tegen te gaan, hoe kan het dat dit plan bij het eerste de beste zomerse weekend geen navolging krijgt, bv d.m.v handhaving op huftergedrag?
 7. Heeft u de bereidheid om patsercontroles uit te voeren? Zo ja, hoe gaat het college dit doen, met welke frequentie en met hoeveel fte?

 8. Kan het college huftergedrag belonen met hogere boetes en met het opleggen van (langdurige) gebiedsverboden? Graag een toelichting.
 9. Wil het college alsnog overwegen om qua verkeersmanagement op piekdagen een centrale ‘verkeerstoren’ in de scheepvaart- en tunnelcentrale in te richten?

Richard de Mos
Hart voor Den Haag/Groep de Mos