27 september 2016 Beantwoording Schriftelijke vragen Terrassenpolitie

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Klopt het dat er juist met die paar mooie zomerse dagen handhavers op pad worden gestuurd om terrassen op te meten en de horeca-ondernemers, wiens terrassen niet binnen de juiste afmetingen vallen, te beboeten? Kunt u in uw antwoord duiden waarom juist bij die paar lekkere zomerdagen wordt gecontroleerd, dagen waar horeca-ondernemers een slechte zomer goed proberen te maken.

2) Deelt u de mening dat dit beleid niet past bij de beloofde lijn van het college, te weten ‘minder regeltjes’ en een ‘ruimhartiger terrassenbeleid’? Zo ja, heeft u de bereidheid om eventueel uitgeschreven boetes voor horeca-ondernemers, wiens terrassen even buiten de toegestane afmetingen vielen, door de papierversnipperaar te halen?

 

Richard de Mos

Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag