23 mei 2023 Beantwoording Schriftelijke vragen Deze stad verdient hoogwaardige cultuur

  • Is het college bekend met het artikel ‘Haagse Kunstinstellingen gekweld door geldnood’ uit het AD van 30 maart 2023? (1) 
  • Herkent het college de problemen zoals die worden geschetst in het artikel? 
  • Is ‘Fair Pay’ een haalbare eis aan culturele instellingen als zij daar geen extra budget voor toegewezen krijgen? Graag toelichting. 
  • De noodkreet is niet nieuw. Is het college bereid om binnen de begroting te zoeken naar aanvullend budget, danwel geld te reserveren vanuit de financiële meevallers? 
  • Deelt het college onze mening dat het gat tussen de besteding aan cultuur per inwoner in vergelijking met de drie andere grote steden veel te goot is. Wat is het actieplan om dat gat op korte termijn te nivelleren? 

Coen Bom