28 april Beantwoording Schriftelijke vragen Tekort seniorenwoningen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Kraft van Ermel (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met het artikel ‘Huis voor senior snel schaars’? (1)

Er dreigt een groot tekort aan seniorenwoningen. Ruim de helft van de gemeenten verwacht in 2020 niet voldoende geschikte huizen te hebben. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Ipso Facto en de ouderenorganisatie ANBO.

2) Kunt u aangeven hoe de situatie in Den Haag is? In uw beantwoording graag helder aangeven of het dreigende tekort aan seniorenwoningen ook in Den Haag dreigt en zo ja, hoe groot is dat tekort en hoe denkt u dat op te lossen? Zo neen, kunt u garanderen dat in er in 2020 voldoende seniorenwoningen zijn om ervoor te zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen?

Ouderenorganisatie ANBO stelt dat de snelste en goedkoopste oplossing in het voorzien van voldoende seniorenwoningen ligt in het ombouwen van leegstaande panden en het aanpassen van bestaande woningen met bijvoorbeeld trapliften, beugels in de badkamer en bredere deuren en doorgangen voor het gebruik van een rolstoel.

3) Kunt u duiden hoeveel leegstaande panden u sinds uw aantreden in 2014 heeft omgebouwd tot seniorenwoning en hoeveel woningen u heeft laten aanpassen? Zijn deze cijfers afdoende om een dreigend tekort aan seniorenwoningen het hoofd te bieden? Zo neen, welke inspanningen gaat u leveren om alsnog te komen tot een voldoende groot aanbod van seniorenwoningen?

(1) ‘Huis voor senior snel schaars’, AD, 29 maart 2016

Lex Kraft van Ermel

Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag