28 april 2015 Beantwoording schriftelijke vragen: Rechtstreekse verbinding tussen internationale zone en Centraal Station

 

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad
1) Kunt u duiden waarom u, zonder overleg met de buurt, heeft besloten om tramlijn 10 op te heffen?
2) Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat de internationale zone niet rechtstreeks is verbonden met het Centraal Station? Zo ja, heeft u de bereidheid om tramlijn 10, zeker ook vanwege het frequente gebruik door de buurt, in ere te herstellen?
R. de Mos
Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag