Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Arjen Dubbelaar (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Op 3 februari jongstleden hebben we op onze vragen naar aanleiding van de wijkschouw winkelcentrum én wijk Leyenburg een aantal vragen gesteld (RIS 306867). Er is een aantal toezeggingen gedaan en ook een aantal antwoorden gegeven waar wij, en de bewoners van deze wijk, zich niet in kunnen vinden. Als gevolg daarvan stelt raadslid Dubbelaar de volgende vragen:

1) Kunt u ons uitleggen waarom het plaatsen van een bordje “verboden te voederen op straffe van € 95,00” niet in het winkelcentrum geplaatst wordt, terwijl er door de bewoners én winkeliers duidelijk overlast ervaren wordt? Mensen blijven vogels voeren en kunnen hier niet op aangesproken worden. Waarom niet van te voren ingrijpen met een verbodsbord en waarom wel wachten totdat ook hier de ratten feest gaan vieren?

2) Op onze vraag of de bestrating in het winkelcentrum aangepakt kan worden, antwoordt u bevestigend dat dit in 2021 gaat gebeuren. Kunt u iets specifieker zijn met het noemen van een tijdspad?

3) We hebben gevraagd om diverse veilige plekken om over te steken. In Leyenburg wonen veel ouderen die graag hun boodschapjes doen in het winkelcentrum, maar de oversteek als zeer onveilig ervaren, mede veroorzaakt door het rijgedrag van de weggebruikers. U weigert hier dan ook maar iets aan te doen, behalve het plaatsen van een matrixbord op de Volendamlaan voor de periode van een paar maanden. Kunt u nogmaals kijken naar de onveilige oversteekplaatsen rond het winkelcentrum en dan speciaal vanuit het centrum richting Medemblikstraat en vanuit de achterkant van het centrum, de Escamplaan over? Ook graag nogmaals bekijken of er een zebrapad vanuit de Medemblikstraat over de Loosduinsekade geplaatst kan worden. Ouderen steken hier over om de tram te nemen.

4) De jeugd heeft dringend behoefte aan een eigen plek. In de beantwoording van onze vorige vragen heeft u geantwoord dat u dit probleem erkent en dat u bezig bent met het realiseren van die plek. Vanuit het stadsdeelkantoor komt er nog een optie: het pand op de hoek van de Volendamlaan en de Loosduinsekade. Naast de mogelijkheid achter de school in de Baambruggestraat zou dit ook een goede optie zijn. Bent u bereid om nogmaals te kijken naar een oplossing voor de jeugd? Kunt u aangeven op welke termijn u een definitief antwoord op onze vraag kunt geven? 

(1) Wijkschouw winkelcentrum en wijk Leyenburg (RIS 306867), https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke_vragen/627981