Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Constant Martini en Carlos Martinez van Andel (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Circa 3,5 jaar geleden was er een oplossing in zicht voor het verplaatsen van het historisch erfgoed de Peperbus op de Verheeskade. De nieuwe plaats zou bij de elektriciteitsfabriek aan De Constant Rebequestraat komen.

De Peperbus, aan het begin van de Verheeskade (een historische transformatorzuil) en eigendom van de gemeente, staat nog immer weg te roesten.

Er zijn in de raadscommissie van 7 maart 2022 door het college toezeggingen gedaan om de verplaatsing te regelen. Naar een plek waar het thuis hoort namelijk in het energiekwartier bij De Constant Rebequestraat (de energie centrale).

1. Is het college van plan om de verplaatsing van dit stuk historisch industrieel erfgoed nog dit jaar te realiseren? Zo nee waarom niet?

2. Kan het college aangeven wat de reden is voor deze vertraging voor een toch relatief eenvoudige activiteit?

Constant Martini, Carlos Martinez van Andel
Hart voor Den Haag