Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Richard de Mos (Hart voor Den Haag) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.  

  1. Is het college bekend met de zeer moeilijk toegankelijke loopbrug over de aanleg van de Warmtelinq oftewel smeerpijp aan De La Reyweg?  
  2. Is het college, net als Hart voor Den Haag, van mening dat dit zeker geen toegankelijke oplossing is voor mensen die slecht ter been zijn, in een rolstoel zitten, achter een rollator lopen of achter een kinderwagen?  
  3. Is het college het met ons eens dat maandenlang honderden meters omlopen voor mensen die toch al beperkt in hun bewegingen zijn, geen goede zaak is?  
  4. Wat denkt het college te gaan doen aan de slechte bereikbaarheid van de wijk door aanleg van de smeerpijp?  
  5. Is het college van plan om de oversteek op alle plaatsen in onze stad, waar de smeerpijp wordt aangelegd, voorzieningen te treffen voor mensen met een beperking zodat zij ook over kunnen steken zonder honderden meters om te moeten lopen en zo nee, waarom niet. Graag een uitgebreide uitleg.  

Richard de Mos

Hart voor Den Haag