15 december 2015 Beantwoording Schriftelijke vragen Zorgen om Surinaamse moskee

De omstreden Engelse imam Faiz ul Aqtab Siddiqi heeft de touwtjes in handen bij de Surinaamse moskee Noeroel Islam aan de Scheepersstraat in Transvaal. De lokale Haagse politieke partij Groep de Mos / Ouderen Partij maakt zich daar zorgen over en stelt aanvullende schriftelijke vragen aan het College van Den Haag.

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden De Mos en Kraft van Ermel (Groep de Mos / Ouderen Partij) in aanvulling op vragen van de PVV (RIS286480) de volgende vervolgvragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1) Bent u op de hoogte van het feit dat sommige kritische moskeeleden geroyeerd zijn geweest omdat ze vanaf 2003 geen inzage krijgen en er bovendien een gebrek aan transparantie is binnen de vereniging?

2) Heeft u contact met deze moskeeleden gehad? Zo nee, waarom niet?

3) Heeft u de geldstromen inzichtelijk en klopt het dat de subsidieontvanger een stichting binnen de vereniging is, die de ontvangen subsidie – bestemd voor ouderen – niet verantwoordt en dat de leden van de genoemde stichting gelieerd zijn aan imam Faiz ul Aqtab Siddiqi?

4) Hoe werkt het systeem van subsidieverstrekking aan moskeeën? Is het net zo schimmig als in Amsterdam (1)? Kunt u dat toelichten?

(1) Stopera schimmig over moskeesubsidie, De Telegraaf (Amsterdamse pagina), 9 oktober 2015

3 november 2015

 

Richard de Mos                                               Lex Kraft van Ermel

Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag