6 juni 2023 Beantwoording Schriftelijke vragen Putdeksel Stevinstraat zorgt voor ernstige overlast

Bewoners van de Stevinstraat (ter hoogte van nummer 280), nabij de Duinkerksestraat, worden er gek van. Door een te hoog gelegen afvoerput dreunen ze zowat van de bank als er een bus of zware vrachtwagen passeert.

Er ligt een soort kuil van meer dan 2 centimeter voor de put (1), waardoor de lijnbussen als het ware worden gelanceerd. Bij het neerkomen knalt de achterkant van de bus bijna op het asfalt. Het geeft een enorme knal. Bijkomend nadeel is dat zowel bus 22 als 23 door de straat rijden, dus zo’n 10x per uur komt er een bus langs. En dat de hele dag door.

In november 2022 is er rondom de betreffende put opnieuw geasfalteert maar daardoor is de ‘schans’ nog erger geworden.

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Bom (Hart voor Den Haag) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1.     1. In het verleden zijn er meerdere meldingen gemaakt van ernstige hinder door een te hoog liggende afvoerput in de Stevinstraat ter hoogte van nummer 280:
01/03/2019 (MOR1671700), 10/05/2022 (MOR2847308), 17/11/2022 (MOR2997183), 30/03/2023 (MOR3067870). Is het college bekend met deze klachten?

2. Na een poging tot het herstellen van de overlast gevende plek is de situatie helaas alleen maar verergerd. Er moet echt wat aan gedaan worden. Is het college bereid de situatie opnieuw te bekijken en zo snel mogelijk een nieuwe ingreep te doen? Zo nee, waarom niet?

3. En zo nee, een offerte om een trillingsmeting te laten doen kwam op €2500,- en is dus voor de bewoners geen optie, zou de gemeente deze trillingsmeting willen laten uitvoeren, indien aan de ernst van de klachten wordt getwijfeld?

Coen Bom
Hart voor Den Haag