14 juni 2022 Beantwoording Schriftelijke vragen Haagse kroegen kapot door geluidsnormen


Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Sluijs (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

  1. Is het college bekend met het artikel ‘Kroegen in de knel door geluidsnormen’ van De Telegraaf? (1)
  2. Is het college het met Hart voor Den Haag eens dat het niet uit te leggen is dat de geluidsnormen in de uitgaanskernen van Den Haag hetzelfde zijn als in een woonwijk of een klein dorp? Zo nee, waarom niet?
  3. Café Duijnstee in de Halstraat, al 126 jaar een begrip in Den Haag, werd vorig jaar overgenomen. Drie jaar geleden werden ateliers op de hoek van de horecastraat omgetoverd tot appartementen en toen begon een van de bewoners met melden. De rest klaagt niet. De ondernemers hebben ondanks het aanbrengen van een geluidwand op de voorste gevel, het aanschaffen van nieuwe geluidsboxen en geluidswerende gordijnen in de kroeg nog steeds last van meldingen. Onlangs viel er een forse boete op de mat van 1759 euro. Is het college het met Hart voor Den Haag eens dat dit zeer onrechtvaardig is? Zo nee, waarom niet?
  4. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat er ook meer verantwoordelijkheid bij bewoners komt te liggen? Je kunt immers toch ook niet gaan klagen over geluidsoverlast van treinen als je naast het station woont?
  5. Is het college bereid om, in navolging van Amsterdam en Rotterdam, in de uitgaanskernen coulanter om te gaan met handhaving op de geluidsnormen dan in de niet uitgaansgebieden en enkel te handhaven op excessen? Zo nee, waarom niet?
  6. Op 11 februari 2016 is de Horecavisie Den Haag (RIS288645) vastgesteld waarin de kracht van de Haagse horeca wordt ingezet om de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten en de ontwikkeling van gebieden met grote economische betekenis verder aan te jagen en de groei van de werkgelegenheid te stimuleren. Dit is het uitwerkingsplan 2021-2023 van 20 april 2021 (RIS308628) ook nog eens bevestigd. Is het college met Hart voor Den Haag eens dat de huidige geluidsnormen de ambities uit de horecavisie belemmeren? Zo nee, waarom niet?
  7. Is het college bereid om, eventueel in G4 en/of VNG verband, een lobby te starten richting de wetgever om de geluidsnormen in de uitgaanskernen van Den Haag te versoepelen? Zo nee, waarom niet?
  8. Veel horecazaken in Den Haag hebben torenhoge boetes opgelegd gekregen als gevolg van de strenge geluidsnormen. Na zware crisisjaren en opgebouwde (belasting)schulden om te kunnen overleven, zijn deze boetes vaak de financiële nekslag. Kan het college toezeggen dat bedrijven die de boetes niet kunnen betalen, niet gesloten worden? Zo nee, waarom niet?
  9. Is het college bereid om, in samenspraak met de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH), te inventariseren wat er aan boetes is opgelegd en maatwerk toe te passen bij het innen of eventueel kwijtschelden ervan? Zo nee, waarom niet?